top of page

Komu zvoní hrana!? Územnímu plánu…

Musím to napsat. Musím se vyjádřit. Musím se pokusit to vysvětlit a nezbývá také nic jiného než si říci, kdo za tím stojí.

Tvůrci


Lidovci, kteří si vzali v Brně na starosti územní plán, svoji roli, z mého pohledu, prostě nezvládají. Pokud tedy vyloučím možnost, že by lidé kolem pana náměstka Hladíka chtěli cíleně zhoršit kvalitu života současným Brňanům.


Ono by o tolik nešlo, kdyby to nebylo na úkor nás občanů, kteří v Brně žijeme. Územní plán se totiž široce otevřel developerům a nabízí možnost stavět téměř kdekoliv a jen s velmi vágními omezeními.


Například ve vnitroblocích, tedy v plochách mezi domy, které se nazývaly v současně stále platném dokumentu „stabilizovaná plocha“ – se stavět dalo jen velmi těžko a za značných omezení. Teď je tomu jinak. Žádný pozvolný rozvoj, aby se výstavba nevymkla kontrole. Žádná příprava. Prostě se najednou zvednou stavidla až pro 150 tisíc nových obyvatel. Bez rozmyslu, zda to současná infrastruktura zvládne. Bez ohledu na to, o kolik zeleně nenávratně přijdeme. Vše v duchu budovatelského nadšení, rozvoje a pokroku.

Marketingovým způsobem se občanům nabízí švédský stůl pro stavění, nicméně bez upozornění, s jakým apetitem se na něj těší stavební firmy. Stůl bude v mžiku prázdný, neboť veškeré rezervy spolknou připravení developeři. Ono by to v zásadě nevadilo, kdyby z toho běžný občan měl více než dopravní zácpu, přehřáté město a snížení současné kvality života.


Odborníci

Skoro by se mohlo zdát, že plán tvoří přímo developeři. Územní plán Brna je však z dílny pana architekta Sedláčka, pod jehož vedením vzniká. Pan architekt Sedláček sice doposud žádný územní plán nikdy nenavrhl, dokonce není ani autorizovaným architektem. Mezi jeho zaměstnanci Kanceláře architekta Brna není nikdo, kdo by na nějakém územním plánu kdy pracoval. Přesto se sebevědomě do tohoto experimentu pustil. Svou roli pojal tak, že by se za jeho práci nestyděl žádný developer, který chce ubrat zeleň, vytěžit území a odjet bydlet jinam, protože v Brně to nebude v příštích dekádách žádná sláva.


Na červnové schůzi Zastupitelstva města Brna se plánuje, že se bude schvalovat Návrh nového územního plánu. Během předchozích měsíců měli možnost obyvatelé města Brna vznést námitky nebo připomínky, ale vzhledem k tomu, že se v tomto odbornému dokumentu většina neorientuje, a možná ani neví, že se připravuje, tak tomu nevěnovali pozornost, byť se jich úzce dotýká.


Občané


Tento dokument určuje, jak se bude moci v nejbližších letech město rozrůstat. A to je kámen úrazu. Dle mého názoru se příliš otevřely možnosti developerům a investorům a nebere se ohled na stávající obyvatele. To je pro mne naprosto nepřijatelné.


Nedostatků je v připravovaném územním plánu mnoho. Spolu s několika starosty městských částí jsme proto napsali na vedení města dopis s požadavkem nezávislého posouzení návrhu územního plánu. Zatím jsme odpověď bohužel neobdrželi.


Je proto zapotřebí oslovit městské zastupitele na občanské úrovni. Ozvěte se zastupitelům města Brna, které jste volili a požádejte je, aby tento dokument nepřijali a vrátili k přepracování. Je to poslední možnost, jak zabránit přijetí územního plánu, který si neváží svých občanů a nedostatečně hájí naši zeleň a právo kvalitně bydlet a žít ve městě Brně.


Je to o nás a na každém z nás.


Břetislav Štefan,

Váš starosta
bottom of page