top of page

Nový domov pro líšeňské seniory

Dům pro seniory v Líšni prostě chybí. Jeho příprava je zdlouhavá, a přesto postupujeme krok za krokem k cíli. Není obvyklé, aby se do těchto projektů pouštěly pouze městské části, ale bohužel ze strany Brna není patrná žádná iniciativa. Tudíž nám nezbývá nic jiného, než se do procesu vložit na vlastní pěst.

Přeji si, abychom měli v Líšni vlastní domov pro seniory, který jim poskytne adekvátní zázemí během stárnutí. Obrazně se dá říct, že stromu se daří tam, kde zapustil kořeny a roste. Podobné je to u člověka – dobře se mu daří v místech, kde vyrůstal a kde prožil život se všemi jeho radostmi i starostmi. Žádné stěhování a přesazování na jiné místo. Žádné odsouvání do neznáma nebo vyloučení mimo hranice „své“ obce. Zůstat mezi přáteli a takříkajíc doma v Líšni.


Kde by mohl nový domov vyrůst?


Je několik lokalit, které se nabízí k výstavbě domova pro seniory, k vybudování denního stacionáře a k poskytování dalších nejen sociálních služeb. Ve formě studie je rozpracována varianta na ulici Poláčkova (lichá čísla), kde by nový objekt nahradil původní bariérovou budovu. Kapacita by se zvýšila až na sto klientů, kteří by zde našli klidný a bezpečný domov. Lokalita je vhodná díky blízkosti k několika zastávkám městské hromadné dopravy a dostupnosti služeb na Kotlance. Nedaleko se nachází také Poliklinika Horníkova či Saleska.


Jednou z dalších prověřovaných lokalit je náměstí Karla IV. u tramvajové zastávky Mifkova. Zde je ale zapotřebí změnit funkční plochy dopravy na služby, které by daný projekt umožnil realizovat. Žádost jsme podali už v roce 2014 a několikrát ji při různých příležitostech aktualizovali. Bohužel prozatím nelze na „městečku“ stavět.


V tuto chvíli je rovněž zpracovaná studie, která ukazuje možné umístění na ulici Poláčkova – lichá čísla. Nová budova by výškově nepřevyšovala stávající domy Poláčkova – sudá čísla právě proto, aby nová budova nenarušovala výhled a charakter území. Dohromady budou budovy tvořit volný areál tak, jak je tomu doposud.


Nutná spolupráce obce, města, kraje i státu


Pořád jsme na začátku. Plánujeme a přemýšlíme. Konečné rozhodnutí, zda a kde se bude stavět, bude záležet na vás - občanech, kteří v Líšni žijí. Důležitým faktorem budou také finanční možnosti Líšně a podpora města Brna, kraje a státu. Pevně ale věřím, že kde je vůle, je i cesta.


Mimochodem, podařilo se nám zařadit „Nový domov – domov pro seniory a studenty“ do Strategie Brno 2050. Může se to zdát jako maličkost, ale dokud jsme součástí Brna, tak bez jeho podpory a pomoci takto velké projekty sami nezvládneme.


Cesta ke stavbě domova pro seniory v Líšni nebude snadná, ale musíme vytrvat. Nejhorší by bylo nedělat nic. Budu zkoušet hledat způsoby, budu hledat argumenty a věřím, že dokážeme najít podporu, abychom měli možnost prožít důstojné stáří doma v Líšni.


Břetislav Štefan

Váš starosta
bottom of page