top of page

CO MÁME ZA SEBOU

Během 12 let jsme se pustili do spousty věcí

Revitalizujeme naše parky

Zeleň je prioritou pro kvalitu života ve městě. Snižuje prašnost, tlumí hluk, snižuje teplo v létě a je domovem mnoha živočišných druhů. Provedli jsme inventarizaci veškeré zeleně, posoudili zdraví stromů a druhovou skladbu, abychom zeleň nejen udržovali, ale především vhodně rozvíjeli a doplňovali. Vysadili jsme stovky popínavek a keřů, tisíce stromů a desetisíce okrasných cibulovin. Snížili jsme četnost sečení trávy a pořídili vaky, abychom pomohli stromům ve výhni léta.

 

Vybudovali jsme park Rokle a zabránili zde možné výstavbě. Revitalizovali jsme park Trnkova a vysadili zde další desítky stromů. Zrekonstruovali jsme zahradu Dělňáku, aby sloužila veřejnosti a stejně budeme postupovat v zahradě Orlovny. Majetkově jsme scelili pozemky pod parkem Houbalova a připravujeme projekt nového parku. 

Stěžejní projekty:

P4130048_F.jpg
b4e2e565-e0ed-405f-bf91-11c6e405dcfa.jpg

Sport má v Líšni obrovskou historii

Spolupracujeme a podporujeme naše sportovce. Fotbal se nejen těší velké oblibě, ale především poprvé v historii hrajeme v Líšni ligu. Podporujeme další sportovní organizace jako Sokol, tenisové kluby, volejbalisty, judisty, curling, ale i mnohé zájmové kroužky na Salesku a další pohybové aktivity při našich základních školách.

 

Stěžejní projekty:

Hody, koncerty a další líšeňské tradice

Zarámovali jsme rok do kulturních akcí. Nejvýznamnější a nejkrásnější jsou líšeňské hody, což je zásluha především krojovaných. Začátkem roku pořádáme a spoluorganizujeme množství plesů. Podílíme se na masopustní tradici, kterou jsme v roce 2012 obnovili.

 

Líšeňské Čarodějnice potěší svým kulturním programem všechny, kteří mají už dost zimy a koncertních sálů.

Pro bohatší kulturní život Líšeň zřídila vlastní servisní příspěvkovou organizaci, které zajišťuje kulturní a společenské vyžití po celý rok. Pořádáme pravidelná divadla, plesy, společenské, kulturní a hudební programy na Dělňáku v Líšni. Na zámku pořádáme s Janáčkovou akademií múzických umění veřejně přístupné absolventské koncerty.

Stěžejní projekty:

73f1ad90-4ae5-429b-a441-5e0acbaefd89.jpg
P3230036_F3.jpg

Nová parkovací místa i silnice

Zvyšujeme bezpečnost a nově jsme osvítili všechny přechody ke školám a ty méně přehledné. Stavíme nová parkovací místa. Prosadili jsme opravu a vybudování kanalizace na ulicích Velatická, Zlámanky, Jateční a Ondráčkova.

 

Pokračujeme v opravách komunikací na ulicích Synkova, Zikova a Elplova. Připravujeme projekt parkovacího domu na ulici Vlkova, naproti Bille.

Stěžejní projekty:

Přístavby a rekonstrukce v školách a školkách

Zvýšili jsme kapacitu o 254 míst v našich školkách a plánujeme přístavbu nového pavilonu při ZŠ Michalova, který pojme další dvě nové třídy pro téměř 50 dětí. Postupně jsme zateplili všechny budovy, které to potřebovaly. ZŠ Masarova, Novolíšeňská, Horníkova a Holzova prochází postupně opravami a modernizacemi. Postavili jsme u škol nová a opravili původní hřiště, bazén a pořídili nafukovací halu.

 

Zajistili jsme bruslení pro školy na Salesku. Všechny školky dostaly v posledních letech nové zahrady, byly zatepleny a modernizovány. Postupně nově vybavujeme a modernizujeme všech 10 školních jídelen. Hledáme udržitelnou cestu, a tak na střechách škol projektujeme solární elektrárny, které v nejbližší době zrealizujeme. 

 

Ve spolupráci s Rodinným centrem Pastelka jsme zprovoznili mikrojesle. Podporujeme lesní školky a alternativní vzdělávání. Obec je vždy připravena podílet se na nákladech na rozvoj škol.

 

Naše děti jsou budoucnost a vzdělání je klíč, aby v životě uspěly.

Stěžejní projekty:

41787133_1133387586815554_2379649380790566912_n.jpg
DJI_0005.JPG

Ideální místo pro spokojený život

Nové stromy, parky, záhony, zadržování dešťové vody, doplňování veřejného osvětlení a mobiliáře. Rozšiřování počtu míst ve školkách, školách. Budování nových parkovacích míst. Pořídili jsme regulační plán lokality Kostelíček, územní studii Habří a Holzova. Jsou to nástroje, které zamezí přetížení a degradací území.

 

Odmítáme přehnané developerské projekty, chráníme nezastavěné plochy. Spravujeme rozsáhlý bytový fond. Obecní byty pomáhají zabezpečit dostupné bydlení více jak 2 300 rodinám. Z vybraného nájemného jsme opravili již více než 1600 bytů a posunuli tak standard bydlení do 21. století. Opravujeme a zateplujeme střechy, balkóny, výtahy amnoho dalšího.

Pro přidělení bytů je důležité, že jsme nastavili jasná a transparentní pravidla. Pomocí systémových opatření obsažených v pravidlech jsme výrazně zkrátili čekací lhůty, a tak rodina s dětmi čeká výrazně kratší dobu než dříve. Ve srovnání se sousedními městskými částmi jsme 3x rychlejší. 

Stěžejní projekty:

Veřejná vybavenost na evropské úrovni

Pečujeme a užíváme společně veřejný prostor. Nic totiž neukazuje více o stavu a bohatství společnosti než veřejná vybavenost a prostranství.

 

V Líšni jsme o pořádný kus dál. Citlivé úpravy parku Trnkova, či Broďáku jsou toho dokladem. Výsadby třešní na Kostelíčku, obnova alejí, sousedské záhony, narcisky podél komunikací a mnoho dalších citlivých úprav přináší pohodu a relax. Vybojovali jsme nový park Rokle a zabránili tak zástavbě tohoto území.

 

Připravujeme nový park při ulici Houbalova. Zpracováváme studie na ochranu Kostelíčku, Habří, Holzové. Zahájili jsme architektonickou studii Náměstí Karla IV. Připravujeme a podporujeme opravu Božích muk a dalších kulturních památek v Líšni. Opravili jsme obchodní centrum Havana a musíme pokračovat obchodním centrem Jasmín.

 

Oživujeme veřejný prostor pravidelnými kulturními akcemi jako jsou koncerty, divadla, Ostatky, Předhodová zábava, Hody, Líšeňské Vánoce. Již od roku 2012 pořádáme také farmářské trhy.

Stěžejní projekty:

 

92748361_1623520701135571_704643230913789952_n.jpg
bottom of page